Oprogramowanie softor.erp
– Domy pomocy społecznej – AdministracjaRejestracja

Opracowany system rejestracji pozwala na niezwykle szybkie przyjęcie i zameldowanie pacjentów i gości. W kilka sekund można wprowadzić dane potrzebne do identyfikacji klienta, wykonać zdjęcie, umieścić informację o rabatach i bonifikatach potrzebnych do rozliczenia. Umożliwia również natychmiastową kontrolę dokonanych płatności pobytowych, klimatycznych, TV, parkingowych itd. Dzięki konsultacjom z naszymi klientami i analizie sposobu przyjęć w ponad 50 ośrodkach softor.erp wykorzystuje najbardziej optymalny schemat przyjęcia kuracjusza do sanatorium. Dzięki temu automatyczne rozliczenie pobytu klienta może odbyć się już w dniu jego przyjazdu. Przy meldunku możemy używać danych wprowadzonych wcześniej do rezerwacji. Dane raz wprowadzone wykorzystywane są przez wszystkie działy sanatorium.

Rejestracja

Żywienie

Rozwiązania w zakresie żywienia przyśpieszają tworzenie jak i ułatwiają zarządzanie recepturami, daniami czy posiłkami w pełni zgodnie ze stanami magazynowymi i założonym budżetem. Indywidualne życzenia Klientów jak i zalecenia lekarskie dotyczące rodzaju diet są synchronizowane i automatycznie zostają uwzględnione w procesie przygotowania posiłków. Program pozwala na korzystanie z szablonów jak i tworzenie własnych kart dań i receptur w zautomatyzowanym procesie. Moduł umożliwia obliczanie i optymalizacje kosztów imprez okolicznościowych, bankietów, spotkań biznesowych.

Żywienie

Kuchnia

Moduł Kuchnia to aplikacja dedykowana urządzeniom mobilnym przedstawiająca dane istotne dla personelu kuchni każdego ośrodka. Aplikacja pozwala na wgląd w ilość gości przewidzianych na dany posiłek, a w połączeniu z modułem elektronicznej ewidencji gości wchodzących na stołówkę zawartym w oprogramowaniu softor.erp, pozwala przede wszystkim na wgląd w bieżącą ilość osób przebywających i przychodzących na stołówkę wraz z rozbudowanymi statystykami. Informacje generowane przez aplikację Kuchnia są stale aktualizowane, odzwierciedlając bieżącą sytuację na stołówce i pozwalając personelowi odpowiednio reagować np. przez sprawniejsze przygotowywanie, wydawanie posiłków i uzupełnianie wszelkich braków, co przekłada się także na zwiększenie komfortu pobytu każdego gościa.

Kuchnia

Magazyn

softor.erp  umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej z uwzględnieniem dowolnego systemu rozliczania podatku VAT (niepodlegający odliczeniu, rozliczany proporcją, w pełni odliczany). W tym module prowadzone są kartoteki magazynowe z możliwością wglądu w historię przychodów i rozchodów. Moduł daje możliwość korzystania z różnorodnych magazynów z uwzględnieniem ich specyfiki (Żywieniowy, Apteka, Gospodarczy itp.). Jest w pełni synchronizowany z modułem żywienia, systemem sprzedaży jak i modułami finansowo-księgowymi co zapewnia pełną synchronizację danych w czasie rzeczywistym.

Magazyn

Ewidencja czasu pracy i kontrola dostępu

System rejestracji czasu pracy pozwala na optymalne planowanie oraz kontrolę rzeczywistego czasu pracy przez co możemy efektywnie zarządzać dostępnymi zasobami personelu. Raporty umożliwią weryfikację obecności pracowników w planowanych godzinach oraz przygotowanie zestawienia spóźnień i nadgodzin. Elektroniczny system rejestracji czasu pracy pozwoli także na wyeliminowanie papierowych list pracowniczych. Ponadto umożliwia automatyczne naliczenia dodatków oraz nadgodzin. Weryfikacja czasu pracy może odbywać się za pomocą dedykowanych urządzeń  – czytników kart RFID czy czytników biometrycznych np. systemu rozpoznawania twarzy. Obsługa technologii zbliżeniowej RFID oraz urządzeń rozpoznawania biometrycznego w systemie softor.erp pozwala na sprawną obsługę kontroli dostępu w obiekcie w zależności od uprawnień danego pracownika.

Ewidencja czasu pracy i kontrola dostępu

Ewidencja Sprzątania

Moduł Ewidencja Sprzątania to mobilna aplikacja dedykowana tabletom. Zwiększa ona wydajność personelu sprzątającego oraz ułatwia jego pracę. Zarządzający przekazują do aplikacji za pomocą systemu wszelkie informacje o zadaniach czekających na wykonanie w danym budynku i pokoju. Użytkownik ma możliwość przeglądu zadań, oznaczenia zadań jako wykonane oraz złożenia do nich odpowiedniego komentarza.

 

Ewidencja Sprzątania

Usterki

Aplikacja mobilna pozwalająca na zdalne odbieranie, komentowanie oraz oznaczanie wykonanych zgłoszeń o usterkach występujących na terenie ośrodka. Moduł ten zdecydowanie usprawnia i organizuje pracę. Użytkownik ma zdalny dostęp do wszystkich bieżących zadań oraz wiedzę na temat tego kto je zgłosił oraz gdzie należy je zrealizować.

Usterki