Oprogramowanie softor.erp
– Hotel – Komfort gościamojpobyt.pl

Innowacyjny portal pozwalający śledzić na bieżąco wszystkie istotne informację podczas pobytu w hotelu – goście mają do dyspozycji intuicyjny portal oraz aplikacje mobilne z aktualnym planem dnia i zabiegów, historią oraz terminem wypożyczeń sprzętu, zaległymi płatnościami i zakupami z odroczoną płatnością z punktów usługowych. W najbliższej przyszłości moduł zostanie uzupełniony o możliwość kierowania dedykowanych reklam i promocji indywidualnie do klienta w zależności od rodzaju pobytu na jakim przebywa jak i od częstotliwości przyjazdów.

mojpobyt.pl

rezerwacja.mojpobyt.pl

Połączenie tradycyjnych metod rezerwacji pobytu z funkcjonalnością portali rezerwacji online. Po zarezerwowaniu pobytu w tradycyjny sposób, klient otrzymuje dostęp zdalny do informacji takich jak status płatności, przypisane do rezerwacji pokoje i ich wyposażenie oraz informacje ogólne od ośrodka. Najistotniejszą funkcjonalnością jest możliwość wprowadzenia danych osobowych wszystkich przyjeżdżających osób jeszcze przed przyjazdem. Znacząco skraca to czas przyjęcia po przyjeździe i zwiększa komfort klienta już na etapie obsługi rezerwacji. Portal idealnie sprawdza się przy rezerwacji pobytu dużych grup. Wszystkie osoby wprowadzone są do systemu już przed przyjazdem znacząco skracając formalności niezbędne do realizacji w recepcji ośrodka po przyjeździe grupy.

rezerwacja.mojpobyt.pl

Info Kiosk

Info kioski to urządzenia umożliwiające wyświetlanie interaktywnych bogatych w formę reklam na niewielkiej przestrzeni. Ponadto dzięki czytnikom po zbliżeniu przez gościa karty pobytowej na ekranie wyświetlane są kompleksowe informacje o przebiegu pobytu analogicznie do usługi mojpobyt.pl. Kiosk oprócz centrum informacji może pełnić na bazie zabiegowej funkcję identyczną jak Ewidencja Zabiegów czyli umożliwiać elektroniczne potwierdzenie wykonania zabiegów redukując tym samym nakłady finansowe na sprzęt.

Info Kiosk

Automatyka Hotelowa

Dedykowane rozwiązania softor.pl dobierane są do indywidualnych wymagań Klienta zgodnie z wizją biznesową jak i możliwościami finansowymi. Kierowane są do administracji budynku (np. możliwość sterowania temperaturą, domykaniem okien, oświetleniem, kontrola dostępu, kontrola parkingu) ale przede wszystkim do gości obiektu którzy za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej mają możliwość kontroli wszystkich elementów wyposażenia pokoju. Ponadto w połączeniu z usługą mojpobyt.pl która umożliwia gościowi kontrolę wszystkich aspektów od strony organizacyjnej otrzymujemy kompleksowe rozwiązania budujące przewagę konkurencyjną na wymagającym rynku.

Automatyka Hotelowa

Rezerwacje online

softor.pl udostępnia swoim Klientom API przygotowane do implementacji na stronie internetowej hotelu. Gwarantuje ono pełną funkcjonalność rezerwacji, pozostawiając dowolność aranżacji wizualnej interfejsu systemu rezerwacji internetowej. API udostępnia takie możliwości jak: sprawdzenie dostępnych ofert, sprawdzenie ofert i pokoi (wraz z opisami) dostępnych dla danego terminu, rezerwację pobytu, wysyłkę potwierdzeń do klienta i recepcji ośrodka oraz ostatecznie sprawdzenie przez klienta statusu wpłaty zaliczki i poprawności wprowadzonych danych.

Rezerwacje online