Oprogramowanie softor.erp
– Hotel – SPAZabiegi komercyjne

Sprzedaż jak i planowanie zabiegów komercyjnych w systemie softor.pl powstało na bazie wieloletniej współpracy z uzdrowiskami w całej Polsce które prowadzą oddziały kierowane do klientów komercyjnych.  System gwarantuje optymalne obciążanie bazy zabiegowej zgodnie z polityką firmy umożliwiając automatyczne planowanie zabiegów oraz na uwzględnienie indywidualnych życzeń i potrzeb każdego z gości. W zależności od obłożenia system sam organizuję pracę personelu w działach zabiegowych. Samodzielnie kontroluje płatności za zabiegi oddzielając opłacone w pakiecie pobytowym od dodatkowych. Umożliwia ich opłacenie w dowolnym wybranym terminie podczas pobytu. Goście mają dostęp do aktualnego planu za pomocą usługi mojpobyt.pl.

Zabiegi komercyjne

Ewidencja zabiegów

W pełni dostosowany do obsługi za pomocą dotyku moduł dający dostęp personelowi do listy gości wraz z informacjami o zaplanowanych zabiegach na dany dzień. Całkowicie zintegrowany z czytnikami kart (RFID lub kodów kreskowych) w celu automatyzacji i kontroli wykonania zabiegów. Dane o odbytych zabiegach są zliczane przez system na bieżąco – na ich podstawie przygotowane jest rozliczenie z gościem. Moduł może być zintegrowany z modułem ewidencji czasu pracy co pozwala na przeprowadzenie analizy pracy działu rehabilitacji.

Ewidencja zabiegów

Karnety i karty przedpłacone

Rozwiązania softor.pl oprócz możliwości opłacenia dodatkowych usług i zakupów na koniec pobytu umożliwią również stosowanie w hotelu kart przedpłaconych które po „doładowaniu” umożliwią uiszczanie opłat przez gości jak i klientów zewnętrznych w wybranych atrakcjach.

Karnety i karty przedpłacone

Basen

Moduł współpracujący z elementami automatyki hotelowej – umożliwia wstęp na basen gościom hotelu w zależności od rodzaju pakietu zgodnie z wybraną przez hotel polityką – naliczanie minutowe, godzinowe, dostęp o wybranych porach itd.  Ponadto umożliwia obsługę klientów zewnętrznych. Paski basenowe lub karty pobytowe nie tylko zapewnią wstęp na basen ale również do wybranych stref łaźni czy nawet otwieranie i zamykanie szafek basenowych.

Basen

Rehabilitacja i Lecznictwo

Dla podmiotów prowadzących działalność również w zakresie lecznictwa zapewniamy dodatkowy rozbudowany wachlarz narzędzi automatyzujący pracę od momentu przyjazdu gościa przez cały proces leczenia aż do rozliczenia znany z naszego oprogramowania dla ośrodków rehabilitacyjnych i sanatoriów.

Rehabilitacja i Lecznictwo