Gabinet lekarski

Moduł pozwala na szybki przebieg wizyty lekarskiej. Lekarz ma możliwość natychmiastowego podglądu wszystkich informacji o pacjencie wraz z pełną historią choroby. Do dyspozycji jest szereg wzorów, szablonów rozpoznań, obserwacji oraz listy schorzeń, które automatyzują przebieg całej wizyty. System zapewnia narzędzia umożliwiające zlecanie zadań dla personelu medycznego za pomocą innowacyjnego systemu  flag zadaniowych nie tylko dla pojedynczego pacjenta ale dla wybranych przez lekarza grup. System jest  w pełni zgodny z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi formy sporządzania i przechowywania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Gabinet lekarski

Poczekalnia

Moduł odpowiada za przechowywanie danych personalnych pacjentów oraz organizację dnia pracy. Intuicyjny terminarz wizyt umożliwia optymalne zorganizowanie przyjęć pacjentów. Utworzony raz profil pacjenta zapobiega błędom podczas ciągłego przepisywania danych w tradycyjnych kartach, ponadto system wyszukiwania zapewnia do nich łatwy dostęp w dowolnym miejscu ośrodka w dowolnym momencie.

Poczekalnia

Raporty

Rozbudowany system raportowania który umożliwia optymalizację pracy całego ośrodka jak i dostosowanie oferty do potrzeb rynku. Użytkownicy mogą wybierać z pośród kilkuset gotowych wzorów. W odróżnieniu od standardów rynku IT przygotowanie dedykowanych raportów pod Klienta jest usługą bezpłatną w ramach obowiązującej umowy. Zapewnia to pełne dostosowanie rozwiązań do zmieniających się wymagań nie generując dodatkowych kosztów.

Raporty

Elektroniczny Obieg Dokumentacji Medycznej

Elektroniczny Obieg Dokumentacji Medycznej jest całkowicie zgodny z aktualnym stanem prawnym jak i światowym standardem HL7. Ponadto jest integralną częścią systemu softor.pl zapewniając szybki dostęp do dokumentów personelowi zgodnie z nadanymi uprawnieniami jednocześnie umożliwiając  eksport danych do popularnych formatów m.in. PDF czy XML.  Możliwość podłączenia załączników umożliwia zachowanie ciągłości historii choroby nawet jeśli do tej pory była przechowywana w formie tradycyjnej (po zeskanowaniu). System kopii zapasowych wraz z logiem systemowym i systemem uprawnień zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych. Systemy softor.pl umożliwia również elektroniczny obieg dokumentacji administracyjnej i finansowej.

 

Elektroniczny Obieg Dokumentacji Medycznej

Rozliczenia

Moduł rozliczeń softor.pl jako pierwszy w Polsce umożliwia całkowicie automatyczne rozliczenia ze wszystkimi instytucjami kierującymi: SRU, NFZ, ZUS, Zabiegi Fizjoterapeutyczne, Szpital, Ogólnoustrojowa Rehabilitacja Dzienna, Rehabilitacja Ogólnoustrojowa, Rehabilitacja Ogólnoustrojowa Dzieci, Karty Statystyczne, WRN, NFZ Faktury Zewnętrzne, Kolejka Oczekujących, WRK.

Rozliczenia