Oprogramowanie softor.erp
– Sanatorium – LecznictwoGabinet Zabiegowy

W pełni dostosowany do obsługi za pomocą dotyku moduł dający dostęp rehabilitantom do listy kuracjuszy wraz z informacjami o zaplanowanych zabiegach na dany dzień. Całkowicie zintegrowany z czytnikami kart (RFID lub kodów kreskowych) w celu automatyzacji i kontroli wykonania zabiegów. Dane na koniec turnusu są zliczane przez system– na ich podstawie przygotowane jest automatyczne rozliczenie z instytucjami kierującymi. Dodatkowo moduł umożliwia wymianę informacji między rehabilitantem a lekarzem w przypadku gdy pacjent wymaga zmian w leczeniu. Moduł może być zintegrowany z modułem ewidencji czasu pracy co pozwala na przeprowadzenie analizy pracy działu rehabilitacji.

Gabinet Zabiegowy

Gabinet Lekarski

Moduł pozwala na szybki przebieg wizyty lekarskiej. Lekarz ma możliwość natychmiastowego podglądu wszystkich informacji o pacjencie wraz z pełną historią choroby. Do dyspozycji jest szereg wzorów, szablonów rozpoznań, obserwacji oraz listy schorzeń, które automatyzują przebieg całej wizyty. System zapewnia narzędzia umożliwiające zlecanie zadań dla personelu medycznego za pomocą innowacyjnego systemu flag zadaniowych nie tylko dla pojedynczego pacjenta ale dla wybranych przez lekarza grup. Dane z przebiegu wizyty wraz ze zleconymi zabiegami automatycznie trafiają do planowania zabiegów. System jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi formy sporządzania i przechowywania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Gabinet Lekarski

Planowanie zabiegów

Planista otrzymuje zestaw intuicyjnych narzędzi które skracają czas zaplanowania karty zabiegowej do kilku sekund, co ważniejsze zgodnie z zaleceniami lekarza i bez konieczności kontaktu z pacjentem. System gwarantuje optymalne obciążenia bazy zabiegowej zgodnie z polityką firmy umożliwiając automatyczne planowanie zabiegów. Moduł zapewnia indywidualne podejście do kuracjuszy korzystających z zabiegów komercyjnych i daje możliwość rozplanowania ich zabiegów już na etapie rezerwacji. Opcjonalnie system może dbać aby zabiegi były zlecane zgodnie z zasadami balneologicznymi, które konsultowane były z autorytetem w tej dziedzinie Prof. dr hab. n. med. Ireną Ponikowską.

Planowanie zabiegów

Rozliczenia

Moduł rozliczeń softor.pl jako pierwszy w Polsce umożliwia całkowicie automatyczne rozliczenia ze wszystkimi instytucjami kierującymi: SRU, NFZ, ZUS, Zabiegi Fizjoterapeutyczne, Szpital, Ogólnoustrojowa Rehabilitacja Dzienna, Rehabilitacja Ogólnoustrojowa, Rehabilitacja Ogólnoustrojowa Dzieci, Karty Statystyczne, WRN, NFZ Faktury Zewnętrzne, Kolejka Oczekujących, WRK.

Rozliczenia

Elektroniczny Obieg Dokumentacji Medycznej

Elektroniczny Obieg Dokumentacji Medycznej jest całkowicie zgodny z aktualnym stanem prawnym jak i światowym standardem HL7. Ponadto jest integralną częścią systemu softor.pl zapewniając szybki dostęp do dokumentów personelowi zgodnie z nadanymi uprawnieniami jednocześnie umożliwiając  eksport danych do popularnych formatów m.in. PDF czy XML.  Możliwość podłączenia załączników umożliwia zachowanie ciągłości historii choroby nawet jeśli do tej pory była przechowywana w formie tradycyjnej (po zeskanowaniu). System kopii zapasowych wraz z logiem systemowym i systemem uprawnień zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych. Systemy softor.pl umożliwia również elektroniczny obieg dokumentacji administracyjnej i finansowej.

 

Elektroniczny Obieg Dokumentacji Medycznej

Obchód Pielęgniarski

Mobilna aplikacja działająca na każdym systemie mobilnym umożliwiająca pracę w systemie podczas obchodu pielęgniarskiego. Umożliwia dostęp do podstawowych danych personalnych jak i medycznych, daje możliwość wpisania informacji o zmieniającym się stanie zdrowia do systemu jak i przekazanie ich bezpośrednio do lekarza.

Obchód Pielęgniarski

Laboratorium analityczne

Moduł zapewnia pełną obsługę laboratorium analitycznego w ośrodku. Umożliwia łatwe przyjmowanie zleceń na badania, obsługę skierowań, natychmiastowe przypisanie wyników do danego pacjenta – co sprawi, że wyniki są natychmiast dostępne dla personelu medycznego w formie elektronicznej. Ponadto mamy możliwość wydruku wyników badań w czytelnej formie. Pacjenci mają natychmiastowy dostęp do wyników badań poprzez dedykowany portal wynikbadan.pl, a z kolei kuracjusze przebywający na pobycie w ośrodku posiadają tę możliwość na stronach portalu mojpobyt.pl.

Laboratorium analityczne

Apteka

Kompletny moduł przeznaczony do zarządzania magazynem lekarstw w pełni synchronizowany z całym systemem. Umożliwia nie tylko przyjmowanie zleceń na wydanie leków w formie elektronicznej.

Apteka