Data publikacji: 30 marca 2015


Misją Centrum Kompleksowej Rehabilitacji jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego poprzez świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej, zawodowej oraz profilaktyki.

www