Data publikacji: 30 marca 2015


Ustroń to malownicza miejscowość usytuowana w sercu Beskidu Śląskiego. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Muflon w Ustroniu specjalizuje się głównie w rehabilitacji narządów ruchu. Organizuje również turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco – rekreacyjne, psychoterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.

www