Data publikacji: 17 sierpnia 2015


Miło nam poinformować, że nasz sztandarowy produkt, kompleksowy system SaNAtoRIUm.pro wdrożony został w obiektach należących do spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Zarządza ono nie tylko kilkoma obiektami sanatoryjno-leczniczymi na obszarze Ciechocinka ale także: punktami handlowo-usługowymi, miejscami poboru opłat, wytwórstwem i sprzedażą produktów leczniczych oraz wieloma atrakcjami z których spora cześć stanowi dziedzictwo kulturowe.

Wprowadzenie systemu informatycznego firmy softor.pl pozwoliło na znaczne usprawnienie przepływu informacji między obiektami wchodzącymi w zasoby PUC S.A. oraz reorganizację pracy zgodnie ze standardami obecnymi w erze informatyzacji. Kluczową kwestią jest maksymalne możliwe uproszczenie oraz automatyzacja wszelkich czynności związanych z leczeniem i pobytem kuracjuszy tak aby podnieść jakość świadczonych usług i komfort kuracjusza jednocześnie odciążając pracowników spółki.