Data publikacji: 5 września 2013


W dniach 5 – 8 września firma softor.pl wzięła udział w XXIV Kongresie Balneologicznym, który był największym wydarzeniem naukowo-dydaktycznym w Polsce w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej w 2013r. Organizacji Kongresu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny fizykalnej podjął się Świerardów Zdrój Sp.zo.o. Jest to piękne uzdrowisko z bogatą tradycją lecznictwa zdrojowego. Uczestnikami Zjazdu byli balneolodzy i lekarze innych specjalności pracujących w uzdrowiskach i ośrodkach pozauzdrowiskowych, klimatolodzy, balneochemicy,menedżerzy lecznictwa uzdrowiskowego oraz fizykoterapeuci i pielęgniarki uzdrowiskowe. Do udziału w Kongresie zaproszono gości z: Włoch, Francji, Niemiec,Turcji, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Węgier, Rumunii, Izraela, Japonii, Kuby, Chin, Stanów Zjednoczonych oraz Nigerii. Udział brali również wybitni naukowcy, w tym profesorowie posiadający specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej.
Główną problematyką Kongresu było:
– Rola balneologii i medycyny fizykalnej we współczesnej reumatologii
– Postępy w fizykoterapii, balneologii, balneochemii, klimatologii i geologii uzdrowiskowej – Znaczenie radonoterapii w lecznictwie uzdrowiskowym
– Zagadnienia prywatyzacji uzdrowisk i rozwój medycyny uzdrowiskowej w zakładach komercyjnych